User Tools

Site Tools


0551820181029-chu-i-ng-la-gi

Chuối ngự là giống chuối lưỡng bội của Musa acuminata[2].

Quả chuối ngự dài 10-12,5 cm, bằng ngón tay cái, màu vàng nhạt. Mỗi nải chuối có 12 - 20 quả, mỗi buồng chuối có 10 đến 14 nải; vỏ chuối ngự mỏng tang, nuột nà; ruột vàng ươm, ăn vào rất ngọt và thơm nức mũi.

  • Musa acuminata Colla (AA Group) cv. 'Sucrier'
  • Musa acuminata Colla (Sucrier Group) cv. 'Lady's Finger'
  • Musa × paradisiaca L. cv. 'Lady Finger'
  • Musa × paradisiaca L. cultigroup Sucrier cv. 'Doigt de Femme'
  • Musa × paradisiaca L. cultigroup Saccharinus cv. 'Lady's Finger'
  • Musa × paradisiaca L. cultigroup Saccharinus cv. 'Dedo de Dama'
  • Musa acuminata Colla non L. (Sucrier Group) cv. 'Datil'
  • Musa acuminata Colla non L. (Sucrier Group) cv. 'Niño'
  • Musa acuminata Colla non L. (Sucrier Group) cv. 'Bocadillo'
0551820181029-chu-i-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)