User Tools

Site Tools


0551120181029-pingasa-ruginaria-la-gi

Pingasa ruginaria là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Nó được tìm thấy ở miền bắc Ấn Độ, Đông Nam Á, the quần đảo Ryukyu và Sundaland.

Ấu trùng ăn các loài Rhus, Liquidambar, Cinnamomum, Litsea, Crotalaria, Nephelium, Trema and Sterculiaceae.

  1. ^ Pitkin, Linda M.; Hongxiang Han & Shayleen James, 2007, Moths of the tribe Pseudoterpnini (Geometridae: Geometrinae): a review of the genera, Zoological Journal of the Linnean Society 150: 343-412. doi:10.1111/j.1096-3642.2007.00287.x

Phương tiện liên quan tới Pingasa ruginaria tại Wikimedia Commons

0551120181029-pingasa-ruginaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)