User Tools

Site Tools


0550520181029-ceromitia-palyntis-la-gi

Ceromitia palyntis
Pl.2-08-Ceromitia palyntis Meyrick 1908.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Adelidae
Chi (genus) Ceromitia
Loài (species) C. palyntis
Danh pháp hai phần
Ceromitia palyntis
Meyrick, 1908[1]

Ceromitia palyntis là một loài bướm đêm thuộc họ Adelidae. Loài này có ở Nam Phi.

  1. ^ Afro Moths
0550520181029-ceromitia-palyntis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)