User Tools

Site Tools


0549620181029-phaiogramma-etruscaria-la-gi

Phaiogramma etruscaria là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Nó được tìm thấy ở vùng Địa Trung Hải of châu Âu to Trung Á. Records include Nga, Ý, Pháp, the Krym, Turkmenistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan.

Sải cánh dài 18–21 mm. Con trưởng thành bay từ tháng 5 đến tháng 6. Có một lứa một năm.

Ấu trùng ăn Foeniculum vulgare, Daucus, Ferula, Thapsus, Peucedanum, Lotus, Clematis and Rosmarinus.

0549620181029-phaiogramma-etruscaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)