User Tools

Site Tools


0547720181029-jordanita-chloros-la-gi

Jordanita chloros là một loài bướm đêm thuộc họ Zygaenidae. Loài này có ở miền nam Pháp, Ý và đông nam Thụy Sĩ qua miền nam, miền trung và đông châu Âu tới Kavkaz, Thổ Nhĩ Kỳ, miền bắc Syria và miền bắc Iraq. Nó cũng có ở miền đông Kazakhstan và miền nam Sibiria. Chiều dài cánh trước khoảng 7,8-12,8 mm đối với con đực và 7,6-11,5 mm đối với con cái. Ấu trùng của chloros đã được ghi nhận ăn Centaurea paniculata ở Pháp, Centaurea stoebe ở Đức và Centaurea maculosa ở Thụy Sĩ và miền bắc Italia. Ở Áo và Hungary, ấu trùng ăn các loài Centaurea scabiosa, Centaurea jaceaCentaurea triumfetti, trong khi Carduus uncinutus, Carduus arabicus, Carduus salonitanaJurinea sordida là thức ăn của chúng ở Ukraina. Ấu trùng của loài hades ăn Staehelenia uniflosculosa ở Hy Lạp. Quá trình nhộng hóa diễn ra trong tổ kén trắng dưới mặt đất. Con trưởng thành bay từ giữa tháng 6 đến tháng 8.

  • C. M. Naumann, W. G. Tremewan: The Western Palaearctic Zygaenidae. Apollo Books, Stenstrup 1999, ISBN 8788757153
0547720181029-jordanita-chloros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)