User Tools

Site Tools


0547020181029-anopheles-culicifacies-la-gi

Anopheles culicifacies
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Culicidae
Chi (genus) Anopheles
Loài (species) A. culicifacies
Danh pháp hai phần
Anopheles culicifacies
Giles, 1901

Anopheles culicifacies (sensu lato) là một trong những vectors bệnh sốt rét trên tiểu lục địa Ấn Độ. Nó được ghi nhận là một species complex bao gồm các loài 5 sibling được phân loại A, B, C, D và E. Nó thích đậu ở trong nhà, trong các chuồng gia súc. Nó hút máu gia súc.

  • Dữ liệu liên quan tới Anopheles culicifacies tại Wikispecies
0547020181029-anopheles-culicifacies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)