User Tools

Site Tools


0544120181029-hippobosca-la-gi

Hippobosca
Hippoboscidae (Mouche plate).JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Nhánh động vật (zoosectio) Schizophora
Phân nhánh động vật (subsectio) Calyptratae
Liên họ (superfamilia) Hippoboscoidea
Họ (familia) Hippoboscidae
Phân họ (subfamilia) Hippoboscinae
Tông (tribus) Hippoboscini
Chi (genus) Hippobosca
Linnaeus, 1758
Loài điển hình
Hippobosca equina
Linnaeus, 1758
Các loài

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa
 • Zoomyia Bigot[1]

Hippobosca là một chi của họ Hippoboscidae. Chi này có 7 loài.[2][3]

Mục lục

 • 1 Phân bố
 • 2 Các loài
 • 3 Chú thích
 • 4 Tham khảo

Chủ yếu ở Châu Âu và một phần Châu Á và Châu Phi.[4]

 • Genus Hippobosca Linnaeus, 1758
 • Nhóm loài 'a'
 • H. equina Linnaeus, 1758
 • H. fulva Austen, 1912
 • H. longipennis Fabricius, 1805
 • Nhóm loài 'b'
 • H. camelina Leach, 1817
 • Nhóm loài 'c'
 • H. hirsuta Austen, 1911
 • H. rufipes von Olfers, 1816
 • H. variegata Megerle, 1803
 1. ^ J. Beguaert (1930). “Notes on Hippoboscidæ” (PDF). Psyche (Cambridge, Massachusetts: Cambridge Entomological Club) 32 (6): 266–277pp. 
 2. ^ Hutson, A.M (1984). Diptera: Keds, flat-flies & bat-flies (Hippoboscidae & Nycteribiidae). Handbooks for the Identification of British Insects. 10 pt 7. Royal Entomological Society of London. tr. 84 pp. 
 3. ^ Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
 4. ^ Hippobosca equina Linnaeus”. CSIRO Entomology. 2004. 
 • Dữ liệu liên quan tới Hippobosca tại Wikispecies
 • Phương tiện liên quan tới Hippobosca tại Wikimedia Commons
0544120181029-hippobosca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)