User Tools

Site Tools


0543520181029-thi-n-ni-n-ki-n-vi-t-nam-la-gi

Homalomena vietnamensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Alismatales
Họ (familia) Araceae
Phân họ (subfamilia) Aroideae
Tông (tribus) Homalomeneae
Chi (genus) Homalomena
Loài (species) H. vietnamensis
Danh pháp hai phần
Homalomena vietnamensis
Bogner & V.D.Nguyen

Thiên niên kiện Việt Nam (danh pháp hai phần: Homalomena vietnamensis) là loài thực vật thuộc họ Ráy, mới được phát hiện và phân loại năm 2008. Đây là loài bản địa của Việt Nam[1].

  1. ^ Homalomena vietnamensis Bogner & V.D.Nguyen. World Checklist of Selected Plant Families. Royal Botanic Gardens. Truy cập 17/4/2011.
  • Thiên niên kiện Việt Nam tại Encyclopedia of Life
  • Homalomena vietnamensis Bogner & V. D. Nguyen 2008, Biological library
  • Homalomena vietnamensis Bogner & V.D.Nguyen (tên chấp nhận) Catalogue of Life: 8th February 2013
  • A new Homalomena species (Araceae) from Vietnam Josef Bogner (Augsburger Str. 43a, D-86368 Gersthofen, Germany), Nguyen Van Du (Institute of Ecology and Biological Resources), Willdenowia 38 – 2008 ISSN 0511-9618 doi:10.3372/wi.38.38212
0543520181029-thi-n-ni-n-ki-n-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)