User Tools

Site Tools


0542920181029-toxorhynchites-rajah-la-gi

Toxorhynchites rajah
280px

Toxorhynchites rajah

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Culicidae
Chi (genus) Toxorhynchites
Phân chi (subgenus) Toxorhynchites
Loài (species) T. rajah
Danh pháp hai phần
Toxorhynchites rajah
Tsukamoto, 1986

Toxorhynchites rajah là một loài muỗi trong chi Toxorhynchites. Nó là loài đặc hữu của Sabah, Malaysian Borneo. Ở giai đoạn ấu trùng, T. rajah được tìm thấy nhiều trong các hốc của Nepenthes rajah, một loài pitcher plant.

  • Dữ liệu liên quan tới Toxorhynchites rajah tại Wikispecies
  • Two New Mosquito Species from a Pitcher Plant of Mt. Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Clarke, C.M. 1997. Nepenthes of Borneo. Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu, p. 39.
0542920181029-toxorhynchites-rajah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)