User Tools

Site Tools


0541820181029-v-n-en-m-tr-ng-b-c-la-gi

Vượn đen má trắng (danh pháp khoa học: Nomascus leucogenys) là loài vượn bản địa của Việt Nam, Lào và tỉnh Vân Nam thuộc Trung Quốc[2]. Loài này có quan hệ họ hàng gần gũi với loài Nomascus siki[2]. Các con cái của hai loài này hầu như không phân biệt với nhau[3]. Bộ gen của N. leucogenys đã được lập trình tự và công bố năm 2011[4].

Một quần thể 455 con vượn đen má trắng gồm nhiều đàn nhỏ đã được phát hiện năm 2011 tại Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Việt Nam, gần biên giới với Lào. Quần thể này nằm cách xa khu dân cư và chiếm 2/3 số lượng vượn đen má trắng tại Việt Nam. Tính đến năm 2011, số lượng vượn má trắng đã giảm hơn 80% trong 45 năm[5].

  1. ^ Bleisch, B., Geissmann, T., Manh Ha, N., Rawson, B. & Timmins, R. J. (2008). Nomascus leucogenys. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2009.
  2. ^ a ă Groves, Colin (16 tháng 11 năm 2005). Wilson D. E. và Reeder D. M. (chủ biên), biên tập. Mammal Species of the World . Nhà xuất bản Đại học Johns Hopkins. tr. {{{pages}}}. ISBN 0-801-88221-4. 
  3. ^ Geissmann, Thomas (tháng 12 năm 1995). “Gibbon systematics and species identification” (PDF). International Zoo News 42: 472. Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2008. 
  4. ^ Ensembl entry
  5. ^ "Community of rare gibbons found in Vietnam." AFP. July 17th 2011
0541820181029-v-n-en-m-tr-ng-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)