User Tools

Site Tools


0541320181029-tipulomorpha-la-gi

Crane flies and allies
Cranefly.1web.jpg
Crane fly
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Nematocera
Phân thứ bộ (infraordo) Tipulomorpha
Các họ
 • Pediciidae
 • Tipulidae - crane flies
 • Trichoceridae - winter crane flies

Tipulomorpha là một cận bộ côn trùng Nematocera, bao gồm ruồi hạc, và các họ hàng liên quan, 3 trong các họ đó từng nằm trong họ Tipulidae.

Mục lục

 • 1 Phân loại
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Tham khảo
 • 4 Liên kết ngoài
 • Liên họ Eopolyneuridea
  • Họ Eopolyneuridae - (Upper Triassic)
  • Họ Musidoromimidae - (Upper Triassic)
 • Liên họ Tipulodictyidea extinct
  • Họ Tipulodictyidae - (Upper Triassic)
 • Liên họ Tanyderophryneidea extinct
  • Họ Tanyderophryneidae - (Middle Jurassic)
 • Liên họ Tipuloidea
  • Họ Architipulidae extinct (Upper Triassic)-(Pan Jurassic)
  • Họ Eolimnobiidae extinct (Lower Jurassic)
 • Liên họ Eoptychopteridea extinct
  • Họ Eoptychopteridae - (Lower Jurassic)
 • Tree of Life Tipulomorpha
0541320181029-tipulomorpha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)