User Tools

Site Tools


0538920181029-tabanus-bovinus-la-gi

Tabanus bovinus là một loài ruồi trong họ Tabanidae. Đối với con người nó ít gây hại hơn các loài Chrysops).

Giống tất cả các loài ruồi trâu khác, chỉ có con cái cần hút máu, điều này giúp nó có đủ protein để đẻ trứng. Con đực không cắn và có khuynh hướng sống ở vùng đất rừng, nơi có các động vật trên cạn.[2]

  1. ^ 10th edition of Systema Naturae
  2. ^ Stubbs, A. and Drake, M. (2001). British Soldierflies and Their Allies: A Field Guide to the Larger British Brachycera (bằng tiếng Anh). British Entomological & Natural History Society. tr. 512 pp. ISBN 1899935045. 
0538920181029-tabanus-bovinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)