User Tools

Site Tools


0537820181029-x-t-la-gi

Xít hay trích (danh pháp hai phần: Porphyrio porphyrio) là loài chim lớn thuộc họ Gà nước. Chúng phân bố ở châu Á và châu Úc, chúng có nhiều phân loài khác nhau.

Porphyrio porphyrio melanotus ở Victoria, Australia
Chim xít (P. p. melanotus) làm tổ
Chim bố mẹ và chim con

Xít sinh sản nói chung theo mùa, nhưng mùa sinh sản thay đổi theo khu vực địa lý, thường là mùa mưa ở nhiều nơi, hoặc mùa hè tại những vùng có nhiệt độ cao[2].

  • BirdLife International (2004). Porphyrio porphyrio. Sách đỏ 2006. IUCN 2006. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2006.
  • Leo, Roger (2006). 'Shorebirds in Art: Looking at history through the purple swamphen'. Sanctuary: The Journal of the Massachusetts Audubon Society, Summer 2006, 45 (4):18-19
  • Moon, Geoff (1994) The Reed field guide to New Zealand birds, ISBN -X
  • Taylor, Barry and Van Perlo, Ber Rails (a volume in the Helm Identification Guides series) ISBN
  • Ian Sinclair, Phil Hockey and Warwick Tarboton, SASOL Birds of Southern Africa (Struik 2002) ISBN
  • Mike Clary, "State aims to eradicate exotic purple swamphens in wetlands," South Florida Sun-Sentinel, Sept. 8 2007
0537820181029-x-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)