User Tools

Site Tools


0535720181029-plagodis-phlogosaria-la-gi

Plagodis phlogosaria là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Loài này có ở khắp Bắc Mỹ ngoại trừ far phía nam và Yukon và Alaska.

Sải cánh dài 28–38 mm. Con trưởng thành bay từ tháng 4 đến tháng 8 tùy theo địa điểm.

Ấu trùng ăn cây đoạn cây tổng quán sủi,, bạch dương, anh đào đen, choke anh đào, cây hạt dẻ và liễu.

Các phụ loài sau được công nhận:

  • Plagodis phlogosaria iris
  • Plagodis phlogosaria bowmanaria
  • Plagodis phlogosaria approximaria
  • Plagodis phlogosaria keutzingaria
  • Plagodis phlogosaria purpuraria Pearsall
  • Plagodis phlogosaria illinoiaria

Phương tiện liên quan tới Plagodis phlogosaria tại Wikimedia Commons

0535720181029-plagodis-phlogosaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)