User Tools

Site Tools


0535620181029-thi-n-ni-n-ki-n-l-h-nh-th-a-la-gi

Homalomena pierreana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Alismatales
Họ (familia) Araceae
Phân họ (subfamilia) Aroideae
Tông (tribus) Homalomeneae
Chi (genus) Homalomena
Loài (species) H. pierreana
Danh pháp hai phần
Homalomena pierreana
Engl.

Thiên niên kiện lá hình thìa hay thiên niên kiện pierre, thần phục, tờ vin (danh pháp hai phần: Homalomena pierreana) là loài thực vật thuộc họ Ráy. Đây là loài đặc hữu của miền Bắc Việt Nam[1].

  1. ^ Homalomena pierreana Engl.. World Checklist of Selected Plant Families. Royal Botanic Gardens. Truy cập 17/4/2011.
  • Dữ liệu liên quan tới Thiên niên kiện lá hình thìa tại Wikispecies
0535620181029-thi-n-ni-n-ki-n-l-h-nh-th-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)