User Tools

Site Tools


0534820181029-anopheles-crucians-la-gi

Anopheles crucians
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Culicidae
Phân họ (subfamilia) Anophelinae
Chi (genus) Anopheles
Loài (species) A. crucians
Danh pháp hai phần
Anopheles crucians
Wiedemann, C.R., 1828

Anopheles crucians một loài côn trùng nhỏ được tìm thấy ở hồ, đầm lầy. Nó có thể là vật chủ truyền bệnh sốt rét.

  • Walter Reed Biosystematic Unit Characteristics, Bionomics, Medical Importance
  • GeoSpecies Knowledge Base University of Wisconsin
  • Dữ liệu liên quan tới Anopheles crucians tại Wikispecies
0534820181029-anopheles-crucians-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)