User Tools

Site Tools


0534520181029-l-b-nh-nh-h-ng-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

(đổi hướng từ Lê Bình)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lê Bình có thể là:

  • Huyện Lê Bình, là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Miêu và dân tộc Đồng Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Huyện Lê Bình, châu Trường Yên, phủ Kiến Bình thời thuộc Minh. Nay thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
  • Phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
  • Xã Lê Bình cũ, nay là thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
  • Liệt sĩ Lê Bình, người chỉ huy trận đánh Pháp tại thị trấn Cái Răng tỉnh Cần Thơ năm 1945. Tên phường Lê Bình là đặt theo tên ông.
  • Diễn viên Lê Bình, một nghệ sĩ người Việt Nam.
  • Họa sĩ Lê Bình, một nghệ sĩ người Việt Nam.
0534520181029-l-b-nh-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)