User Tools

Site Tools


0531120181029-khu-t-qu-n-c-a-slovenia-la-gi

Slovenia được chia thành các khu tự quản (tính đến năm 2006)

Slovenia được chia thành 211 khu tự quản (občine, số ít  – občina), trong đó có 11 khu tự quản có địa vị đô thị.

Tiếng Slovenia là ngôn ngữ chính thức của tất cả các khu tự quản. Tiếng Hungary là ngôn ngữ chính thức thứ hai của 3 khu tự quản trong vùng Prekmurje là Dobrovnik (Dobrónak), Hodoš (Hodos) và Lendava (Lendva). Tiếng Ý là ngôn ngữ chính thức thứ hai của 3 khu tự quản trong vùng Slovenian Littoral là Izola (Isola), Koper (Capodistria) và Piran (Pirano).

Danh sách các khu tự quản của Slovenia[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 2011, Slovenia được chia thành 211 khu tự quản trong đó có 11 khu tự quản có địa vị đô thị (viết bằng chữ đậm).

0531120181029-khu-t-qu-n-c-a-slovenia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)