User Tools

Site Tools


0526520181029-tetracis-jubararia-la-gi

Tetracis jubararia là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Nó được tìm thấy ở Bắc Mỹ. Cánh trước dài 17–26 mm. Con trưởng thành của ssp. jubararia bay từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 11 phụ tuộc vào địa phương và độ cao. Con trưởng thành của sericeata bay từ tháng 9 đến giữa tháng 11.

Ấu trùng của. jubararia đã được ghi nhận trên Alnus, Betula, Cornus, Populus, Ribes, Prunus subcordata, Salix, Picea glauca, Picea engelmanni, Pseudotsuga menziesiiThuja.

  • Tetracis jubararia jubararia (Nam California về phía bắc đến British Columbia và Saskatchewan về phía đông miền trung, tây nam Idaho, và quận White Pine, Nevada ở độ cao 150-2255 mét)
  • Tetracis jubararia sericeata (Rocky Mountain và vùng liên núi cao từ 1.830 đến 2.590 mét)
0526520181029-tetracis-jubararia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)