User Tools

Site Tools


0526420181029-thi-n-ni-n-ki-n-h-i-nam-la-gi

Homalomena hainanensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Alismatales
Họ (familia) Araceae
Phân họ (subfamilia) Aroideae
Tông (tribus) Homalomeneae
Chi (genus) Homalomena
Loài (species) H. hainanensis
Danh pháp hai phần
Homalomena hainanensis
H.Li

Thiên niên kiện (danh pháp hai phần: Homalomena hainanensis) là loài thực vật thuộc họ Ráy.

Cây thiên niên kiện mọc hoang ở Hải Nam. Đây là loài đặc hữu đảo Hải Nam.

  • Dữ liệu liên quan tới Thiên niên kiện Hải Nam tại Wikispecies
0526420181029-thi-n-ni-n-ki-n-h-i-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)