User Tools

Site Tools


0525120181029-hi-p-c-london-1949-la-gi

Hiệp ước London (1949) là cơ sở để thành lập Ủy hội châu Âu. Hiệp ước này được ký ngày 5 tháng 5 năm 1949 tại London (Anh) bởi 10 nước, gồm các nước Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Cộng hòa Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Ngày nay Hiệp ước này được coi là "Quy chế Ủy hội châu Âu".

  • Statute of the Council of Europe
0525120181029-hi-p-c-london-1949-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)