User Tools

Site Tools


0518320181029-oedoparena-la-gi

Oedoparena là một chi ruồi trong họ Dryomyzidae,[1] gồm 3 loài.

  1. ^ a ă â Burger, J.F.; Anderson, J.R.; Knudsen, M.F. (1980). “The habits and life history of Oedoparena glauca (Diptera: Dryomyzidae), a predator of barnacles”. Proe. entomol. Soc. Wash. (Print) 82: 360–377.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “Burger” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
  2. ^ Mathis, Wayne N.; Sueyoshi, Masahiro (2011). “World Catalog and Conspectus on the Family Dryomyzidae (Diptera: Schizophora)” (PDF). Myia 12: 207–233. Truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2014. 
  3. ^ Suwa, Masaaki (1981). “Description of a new Japanese species of Oedoparena, an Asio-American dipterous genus (Dryomyzidae)” (pdf). Insecta Matsumurana. New Series (Hokkaido, Japan: Hokkaido University) 20: 29–35. 
  4. ^ Mathis, W.N.; Steyskal, G.C. (1980). “A revision of the genus Oedoparena Curran (Diptera: Dryomyzidae; Dryomyzinae).”. Proe. entomol. Soc. Wash. (Print) (Washington, U.S.) 82: 349–359. 
0518320181029-oedoparena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)