User Tools

Site Tools


0518120181029-lipoptena-depressa-la-gi

Lipoptena depressa, hay Két nhỏ Tây Mỹ, là một loài ruồi thuộc họ Hippoboscidae. Chúng sống ký sinh trên mình con la - Odocoileus hemionus thường thấy ở phía tây Hoa Kỳ và Canada trên Dãy núi Rocky.[1]

Người ta thường nhầm chúng với bọ ve.

  1. ^ Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
0518120181029-lipoptena-depressa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)