User Tools

Site Tools


0516520181029-lipoptena-mazamae-la-gi

Lipoptena mazamae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Hippoboscidae
Chi (genus) Lipoptena
Loài (species) L. mazamae
Danh pháp hai phần
Lipoptena mazamae
(Róndani, 1878)
Danh pháp đồng nghĩa

Lipoptena mazamae, Két hươu miền Tân nhiệt đới, là một loài ruồi thuộc họ Hippoboscidae. Chúng sống ký sinh hút máu trên mình loài hươu đuôi trắng - Odocoileus virginianus ở đông nam Hoa Kỳ và Trung Mỹ, hươu gạc đỏ - Mazama americana ở Mexico tới phía bắc Argentina, và ngoài ra còn có trên các thú nuôi, báo Cougar trên lục địa - Puma concolor, và con người.[1]

Chúng thường bị nhầm thành bọ ve.

  1. ^ Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
  • Dữ liệu liên quan tới Lipoptena mazamae tại Wikispecies
0516520181029-lipoptena-mazamae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)