User Tools

Site Tools


0515420181029-khu-kinh-t-vi-t-nam-la-gi

Khu kinh tế, theo Nghị định Chính phủ số 29/2008/NĐ-CP[1] ngày 14 tháng 03 năm 2008 là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định. Theo Nghị định trên, một khu kinh tế phải có diện tích tối thiểu là 10 ngàn hecta (100 km²), có vị trí địa lý thuận lại cho phát triển kinh tế khu vực (có cảng biển nước sâu hoặc gần sân bay), kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của quốc gia và quốc tế; dễ kiểm soát và giao lưu thuận tiện với trong nước và nước ngoài; có điều kiện thuận lợi và nguồn lực để đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Do điều kiện thành lập như vậy, tất cả các khu kinh tế hiện nay của Việt Nam đều ở ven biển.

Nghị định trên cũng phân biệt rõ khu kinh tế với khu kinh tế cửa khẩu và khu công nghiệp.

Trung Trung Bộ là khu vực có nhiều khu kinh tế nhất. Có ý kiến cho rằng việc thành lập quá nhiều khu kinh tế ở Trung Bộ làm phân tán nguồn lực để phát triển miền Trung.[2]

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc quy hoạch tại một số KKT ven biển còn chưa đáp ứng được yêu cầu, quá trình phát triển kinh tế, còn mang tính cục bộ, chưa được xem xét tổng thể lợi ích quốc gia và lợi ích vùng, địa phương. KKT chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách Trung ương để xây dựng kết cấu hạ tầng... Để phát huy hơn nữa vai trò của các KTT ven biển, Chính phủ đã kiến nghị Bộ Chính trị xây dựng Đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).[2]

Khu kinh tế đầu tiên của Việt Nam là khu kinh tế mở Chu Lai, thành lập năm 2003. Ngày 23/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển các KKT ven biển của Việt Nam đến năm 2020". Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến thời điểm tháng 12/2012, cả Việt Nam có 15 khu trong quy hoạch nói trên đều đã được chính thức thành lập là khu kinh tế hoặc được hưởng quy chế ưu đãi như khu kinh tế.

Các khu chưa đi vào hoạt động[sửa | sửa mã nguồn]

Trong năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung thêm 3 khu kinh tế ven biển vào Quy hoạch Như vậy, hiện có 18 KKT ven biển được phê duyệt trong Quy hoạch phát triển KKT ven biển của cả nước đến năm 2020 với tổng diện tích mặt đất và mặt nước 730.553 ha (tương đương 7305,53 km2), bằng khoảng 2,2% tổng diện tích của cả nước. Tuy nhiên, hiện tại 3 khu mới lập đều chưa đi vào hoạt động.

Một số địa phương đã đề xuất xây dựng khu kinh tế tại địa bàn của mình. Đó là:

  • Khu kinh tế Móng Cái - Hải Hà (Quảng Ninh)
  • Khu kinh tế Kim Sơn (Ninh Bình)[6]
  • Khu kinh tế Trần Đề (Sóc Trăng)[7]
  • Khu kinh tế Gành Hào (Bạc Liêu)
  • Một số khu kinh tế có diện tích nhỏ hơn 10.000 ha như khu kinh tế đảo Phú Quý, đặc khu kinh tế Côn Đảo dù được gọi là khu kinh tế nhưng không có trong danh sách các khu kinh tế được phê duyệt.

Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về việc các đề xuất này sẽ được đưa vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển.

0515420181029-khu-kinh-t-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)