User Tools

Site Tools


0515220181029-fungus-gnat-la-gi

Sciaroidea
Trauerfliege.JPG

winged fungus gnat

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Nematocera
Phân thứ bộ (infraordo) Bibionomorpha
Liên họ (superfamilia) Sciaroidea
Families

Bolitophilidae
Diadocidiidae
Ditomyiidae
Keroplatidae
Mycetophilidae

Sciaridae

Fungus gnats là các loài ruồi nhỏ, màu sẫm, có vòng đời ngắn bao gồm các họ Sciaridae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Bolitophilidae và Mycetophilidae (bộ Hai cánh), đôi khi được xếp vào liên họ Mycetophiloidea, do ấu trùng của nó ăn rễ cây hoặc nấm và góp phần phân rã vật chất hữu cơ. Con trưởng thành dài 2–5 mm lvà là tác nhân thụ phấn quan trọng cho nấm cũng như bào tử thực vật.

  • Dữ liệu liên quan tới Fungus gnat tại Wikispecies
0515220181029-fungus-gnat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)