User Tools

Site Tools


0515020181029-drosophila-simulans-la-gi

Drosophila simulans
Drosophila simulans-female.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Chi (genus) Drosophila
Phân chi (subgenus) Sophophora
Nhóm loài (species group) melanogaster group
Phân nhóm loài (species subgroup) melanogaster subgroup
Phức hợp loài (species complex) simulans complex
Loài (species) D. simulans
Danh pháp hai phần
Drosophila simulans
Alfred Henry Sturtevant, 1919

Drosophila simulans là một loài ruồi có quan hệ gần gũi vwis D. melanogaster và thuộc cùng phân nhóm loài Drosophila melanogaster. Loài gần gũi nhất của nó là D. mauritianaD. sechellia. Loài này được phát hiện bởi Alfred Sturtevant vào năm 1919, khi ông nhận thấy rằng các con ruồi được sử dụng trong phòng thí nghiệm Thomas Hunt Morgan tại Đại học Columbia thực ra là hai loài riêng biệt.

Mục lục

  • 1 Hình ảnh
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  • Dữ liệu liên quan tới Drosophila simulans tại Wikispecies
  • Sturtevant, A.H. 1919. A new species closely resembling Drosophila melanogaster. Psyche 26: 153–155.
  • Sturtevant, A.H. The North American Species of Drosophila. Carnegie Institute of Washington, 1921.
  • Drosophila simulans at the Washington University in St. Louis Genome Sequencing Center

Phương tiện liên quan tới Drosophila simulans tại Wikimedia Commons

0515020181029-drosophila-simulans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)