User Tools

Site Tools


0512520181029-zimb-la-gi

Pangonius
EuropäischenZweiflügeligen1790TafXXXVI.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Tabanidae
Phân họ (subfamilia) Pangoniinae
Chi (genus) Pangonius
Latreille, 1804
Các loài

various

zimb là tên gọi để chỉ các loài ruồi trâu trong chi Pangonia được tìm thấy ở Ethiopia. Chi này phân bố rộng rãi và có nhiều loài, nhưng chỉ các loài ở khu vực Ethiopia là có tên gọi "zimb".

  • Pangonid.net
0512520181029-zimb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)