User Tools

Site Tools


0512220181029-pandag-maguindanao-la-gi

Pandag là một đô thị ở tỉnh Maguindanao, Philippines.

Đô thị này được lập từ 8 barangay của Buluan, Maguindanao, theo Đạo luật tự trị Mindanao Hồi giáo số 203, và được phê chuẩn thông qua cuộc trưng cầu ngày 30/12/2006.

Barangay Dân số
(2000)
Kabuling 1,341
Kayaga 1,306
Kayupo (Cuyapo) 1,718
Lepak 1,042
Lower Dilag 874
Malangit 1.901
Pandag 860
Upper Dilag 1.222

Tọa độ: 6°47′B 124°48′Đ / 6,783°B 124,8°Đ / 6.783; 124.800

0512220181029-pandag-maguindanao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)