User Tools

Site Tools


0512020181029-cottus-poecilopus-la-gi

Đầu bò alpine[2] hay Đầu bò Xibia[3] (Cottus poecilopus) là một loài cá nước ngọt thuộc họ Cottidae. Chúng sinh sống ở Belarus, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Bắc Hàn, Latvia, Litva, Moldova, Na Uy, Ba Lan, România, Nga, Slovakia, Slovenia, Thụy Điển, và Ukraina.

0512020181029-cottus-poecilopus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)