User Tools

Site Tools


0511120181029-di-c-l-a-la-gi

Diệc lửa (danh pháp hai phần: Ardea purpurea) là một loài chim thuộc họ Diệc, phân bố ở châu Phi, Trung Âu, Nam Âu, Nam Á, Đông Á. Các quần thể ở châu Âu là chim di cư, mùa đông chúng di cư xuống châu Phi nhiệt đới; các quần thể ở Bắc Á di cư xuống Nam Á.

Diệc lửa là loài chim lớn, cao 80–90 cm, sải cánh dài 120–150 cm, tuy nhiên cân nặng chỉ khoảng 0,5-1,3 kg.

Có ba hoặc bốn phân loài:

0511120181029-di-c-l-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)