User Tools

Site Tools


0509420181029-pagalungan-maguindanao-la-gi

Pagalungan là một đô thị hạng 1 ở tỉnh Maguindanao, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000 của Philipin, đô thị này có dân số 25.908 người trong 4.715 hộ.

Pagalungan được chia ra 12 barangay.

 • Bagoenged
 • Buliok
 • Damalasak
 • Galakit
 • Inug-ug
 • Kalbugan
 • Kilangan
 • Kudal
 • Layog
 • Linandangan
 • Poblacion
 • Dalgan
 • Mã địa lý chuẩn của Philipin
 • Thông tin điều tra dân số năm 2000 của Philipin

Tọa độ: 7°03′25″B 124°42′04″Đ / 7,057°B 124,701°Đ / 7.057; 124.701

0509420181029-pagalungan-maguindanao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)