User Tools

Site Tools


0508320181029-chaoboridae-la-gi

Chaoboridae
Chaoborus.crystallinus.male.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Nematocera
Phân thứ bộ (infraordo) Culicomorpha
Liên họ (superfamilia) Culicoidea
Họ (familia) Chaoboridae
Phân họ
  • Chaoborinae
  • Eucorethrinae

Chaoboridae là một họ muỗi vằn phân bố trên toàn thế giới. Chúng có quan hệ gần với Corethrellidae và Chironomidae.

  • Image Gallery from Diptera.info
0508320181029-chaoboridae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)