User Tools

Site Tools


0507020181029-di-c-sumatra-la-gi

Diệc Sumatra (danh pháp hai phần: Ardea sumatrana) là một loài chim thuộc họ Diệc, phân bố từ Đông Nam Á đến Papua New Guinea và Australia. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các vùng duyên hải rộng lớn như các đảo, đảo san hô, rừng ngập mặn, sông lớn. Tuy vậy, đôi khi chúng cũng có mặt tại các ao nhỏ trong lục địa.


Diệc Sunmatra là loài chim lớn, cao tới 115 cm.

0507020181029-di-c-sumatra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)