User Tools

Site Tools


0506520181029-mangudadatu-maguindanao-la-gi

Đô thị Mangudadatu
Vị trí
Bản đồ Maguindanao với vị trí của Buluan.
Bản đồ Maguindanao với vị trí của Buluan.
Chính quyền
Vùng Vùng tự trị ở Mindanao Hồi giáo
Tỉnh Maguindanao
Huyện Đơn vị bầu cử số 2 của Maguindanao
Các Barangay 8
Cấp:
Thời gian thành lập 30 tháng 12 năm 2006
Thị trưởng
Số liệu thống kê
Dân số

     Tổng

10.993 (2000)

Mangudadatu là một đô thị ở tỉnh Maguindanao, Philippines. Đô thị này được lập từ 8 barangay Baluan, theo Sắc luật tự trị Mindanao Hồi giáo số 204, và được phê chuẩn qua cuộc trưng cầu ý kiến ngày 30 tháng 12 năm 2006.

  • Daladagan
  • Kalian
  • Luayan
  • Paitan
  • Panapan
  • Tenok
  • Tinambulan
  • Tumbao
  • Newly created provinces, municipalities, barangays, converted city Accessed on March 9, 2006.

Tọa độ: 7°6′29″B 124°23′24″Đ / 7,10806°B 124,39°Đ / 7.10806; 124.39000

0506520181029-mangudadatu-maguindanao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)