User Tools

Site Tools


0505320181029-athericidae-la-gi

Athericidae
Athericidae - Ibisia marginata.jpg

Ibisia marginata

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Liên họ (superfamilia) Tabanoidea
Họ (familia) Athericidae
Các chi

Athericidae là một họ ruồi nhỏ. Chúng từng được xếp vào họ Rhagionidae. Con trưởng thành chỉ ăn mật hoa nhưng một số loài hút máu đông vật có vú.[1]

  1. ^ Stubbs, A. and Drake, M. (2001). British Soldierflies and Their Allies: A Field Guide to the Larger British Brachycera (bằng tiếng Anh). British Entomological & Natural History Society. tr. 512 pp. ISBN 1899935045. 

Phương tiện liên quan tới Athericidae tại Wikimedia Commons

0505320181029-athericidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)