User Tools

Site Tools


0504220181029-b-ch-i-loan-la-gi

Bách Đài Loan (danh pháp khoa học: Taiwania cryptomerioides) là loài cây thuộc họ Hoàng đàn. Đây là loài bản địa của Đông Á, sống tại vùng núi miền Trung Đài Loan, một số vùng ở tây nam Trung Quốc, vùng biên giới giáp Trung Quốc của Myanma và miền bắcViệt Nam.

Đây là một trong các loài cây lớn nhất của châu Á, có thể cao đến 80 m và đường kính thân gỗ đến 4 m.[1]

  1. ^ Farjon, A. (2005). Monograph of Cupressaceae and Sciadopitys. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-068-4
0504220181029-b-ch-i-loan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)