User Tools

Site Tools


0504120181029-acrocerinae-la-gi

Acrocerinae
Bent1101.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Acroceridae
Phân họ (subfamilia) Acrocerinae
Các chi

Xem trong bài.

Acrocerinae là một phân họ của họ Acroceridae. Phân họ này gồm các loài ruồi nhỏ đặc trưng, ấu trùng của chúng ký sinh trên các loài nhện

Các chi và loài trong phân họ Acrocerinae:

  • Chi Acrocera Meigen, 1803
  • Acrocera orbiculus (Fabricius, 1787)
  • Chi Ogcodes Latreille, 1796
  • Ogcodes gibbosus (Linnaeus 1758)
  • Ogcodes pallipes Latreille in Olivier, 1812
0504120181029-acrocerinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)