User Tools

Site Tools


0502820181029-dysartia-la-gi

Dysartia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Muscomorpha
Nhánh động vật (zoosectio) Schizophora
Phân nhánh động vật (subsectio) Acalyptratae
Liên họ (superfamilia) Carnoidea
Họ (familia) Chloropidae
Chi (genus) Dysartia
Sabrosky 1991

Dysartia là một chi ruồi trong họ Chloropidae. they are known to be predaceous ở châu chấu eggs.

  • D. latigena Sabrosky 1991
  • Europe
  • Nearctic
0502820181029-dysartia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)