User Tools

Site Tools


0501820181029-nguy-n-thanh-s-n-c-n-th-la-gi

Nguyễn Thanh Sơn

Chức vụ

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ
Nhiệm kỳ 14 tháng 4 năm 2011 – 8 tháng 2 năm 2014
&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000300.000000300 ngày
Tiền nhiệm Trần Thanh Mẫn
Kế nhiệm Lê Hùng Dũng
Vị trí Flag of Vietnam.svg Việt Nam
Phó Chủ tịch Võ Thành Thống
Đào Anh Dũng
Lê Hùng Dũng
Võ Thị Hồng Ánh

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Nhiệm kỳ 01 tháng 06 năm 2011 – 
&0000000000000007.0000007 năm, &0000000000000150.000000150 ngày
Tiền nhiệm Trần Thanh Mẫn

Thông tin chung

Đảng phái Đảng cộng sản Việt Nam
Sinh 17 tháng 7, 1957 (61 tuổi)
tỉnh Kiên Giang
Tôn giáo Không
Trang web Cổng Thông tin Điện tử TP. Cần Thơ

Ngyễn Thanh Sơn sinh ngày 17 tháng 7 năm 1957, nơi sinh tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang); Thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ nhiệm kì 2004 - 2011 thay cho ông Trần Thanh Mẫn hiện là Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch rồi là Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Cần Thơ.

Vài nét
  • Ngày 14 tháng 4 năm 2011: Ông được Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ.
  • Ngày 1 tháng 6 năm 2011: Ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ.
  • Ngày 14 tháng 04, 2013: Ông bị đột quỵ
  • Ngày 08tháng 02, 2014:Ông miễn nhiệm vì lý do sức khỏe.
0501820181029-nguy-n-thanh-s-n-c-n-th-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)