User Tools

Site Tools


0501320181029-dinar-nh-h-ng-la-gi

Dinar có thể là:

Một số quốc gia ở Tây Nam Á, Bắc Phi và Nam Âu dùng làm tên gọi đơn vị tiền tệ.

  • Dinar Algérie
  • Dinar Bahrain
  • Dinar Iraq
  • Dinar Jordan
  • Dinar Kuwait
  • Dinar Libya
  • Dinar Serbia
  • Dinar Tunisia

Denar, tên gọi đơn vị tiền tệ của Cộng hòa Macedonia, cũng có nguồn gốc như Dinar.

  • Huyện Dinar thuộc tỉnh Afyonkarahisar, Thổ Nhĩ Kỳ.
0501320181029-dinar-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)