User Tools

Site Tools


0499920181029-apystomyiidae-la-gi

Apystomyia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Apystomyiidae
Nagatomi & Liu, 1994
Chi (genus) Apystomyia
Melander, 1950

Apystomyiidae là một họ ruồi, trong liên họ Asiloidea. Đây là họ đơn chi và đơn loài.

  • Dữ liệu liên quan tới Apystomyiidae tại Wikispecies
0499920181029-apystomyiidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)