User Tools

Site Tools


0498420181029-blephariceridae-la-gi

Blephariceridae là một họ trong bộ Diptera. Con trưởng thành giống với crane flies. Họ này có hàng chục chi và hơn 200 loài.

 • Phân họ Blepharicerinae
  • Tông Blepharicerini
   • chi Agathon[cần định hướng] Rodor, 1890
   • chi Bibiocephala
   • chi Blepharicera Macquart, 1843
    • loài Blepharicera appalachiae Hogue and Georgian, 1986
    • loài Blepharicera capitata (Loew, 1863)
    • loài Blepharicera cherokea Hogue, 1978
    • loài Blepharicera coweetae Hogue and Georgian, 1985
    • loài Blepharicera diminutiva Hogue, 1978
    • loài Blepharicera jordani (Kellogg, 1903)
    • loài Blepharicera micheneri (Alexander, 1959)
    • loài Blepharicera ostensackeni Kellogg, 1903
    • loài Blepharicera similans (Johannsen, 1929)
    • loài Blepharicera tenuipes (Walker, 1848)
    • loài Blepharicera williamsae (Alexander, 1953)
    • loài Blepharicera zionensis (Alexander, 1953)
   • chi Edwardsina
   • chi Philorus
0498420181029-blephariceridae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)