User Tools

Site Tools


0497020181029-anisopodoidea-la-gi

Anisopodoidea
Sylvicola fenestralis01.jpg
Sylvicola fenestralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Nematocera
Phân thứ bộ (infraordo) Psychodomorpha
Liên họ (superfamilia) Anisopodoidea
Các chi
Danh pháp đồng nghĩa
  • Phryneidae
  • Rhyphidae
  • Sylvicolidae

Anisopodoidea là một siêu họ ruồi, chỉ có một họ trong siêu họ này; Anisopodidae.

  • Dữ liệu liên quan tới Anisopodoidea tại Wikispecies
0497020181029-anisopodoidea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)