User Tools

Site Tools


0496320181029i-m-i-d-a-la-gi

Đồi mồi dứa (Chelonia mydas) là một loài rùa biển thuộc họ Vích. Đây là loài duy nhất của chi Chelonia[1]. Đồi mồi dứa phân bố tại khắp các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, với hai quần thể khá khác biệt tại Đại Tây Dương và Thái Bình Dương[2].

Giống như nhiều loài rùa biển khác, đồi mồi dứa di cư với khoảng cách khá xa giữa khu vực kiếm ăn và nơi sinh sản. Nhiều hòn đảo trên thế giới được gọi là đảo Rùa do có đồi mồi biển làm tổ và đẻ trứng trên bờ biển. Rùa cái tìm vị trí thích hợp, đào tổ và đẻ trứng vào ban đêm. Sau đó, rùa con nở ra từ trứng và xuống biển. Đồi mồi dứa có thể sống đến 80 năm trong môi trường tự nhiên[2].

Photo of 2 swimming turtles
Đồi mồi dứa non ở Hawai
Map showing turtle distribution with concentrations at entrance to Persian Gulf, East African coast, East and West South African coasts, Northern Australia, and Indonesia, with lesser concentrations in Caribbean, Western African coast, Red Sea, India, and Oceania.
Phân bố đồi mồi dứa. Các vòng tròn đỏ là điểm tập trung làm tổ. Các vòng tròn vàng là nơi ít tập trung hơn.
0496320181029i-m-i-d-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)