User Tools

Site Tools


0495220181029-axymyiidae-la-gi

Axymyiidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Nematocera
Phân thứ bộ (infraordo) Axymyiomorpha
Họ (familia) Axymyiidae
Các chi

Xem trong bài.

Axymyiidae là một họ duy nhất trong cận bộ Axymyiomorpha, Nematocera, mặc dù nó thường bao gồm trong cận bộ Bibionomorpha theo cách phân loại cũ. Nó bao gồm 6 loài được xếp vào 3 chi, và 3 loài hóa thạch.

 • Axymyia McAtee 1921
  • A. furcata McAtee 1921
  • A. japonica Ishida 1953
 • Mesaxymyia Mamaev 1968
  • M. kerteszi (Duda), 1930
  • M. stackelbergi Mamaev 1968
 • Protaxymyia Mamaev & Krivosheina 1966
  • P. melanoptera Mamaev & Krivosheina 1966
  • P. sinica Yang 1993
 • UBC Diptera Description of Order and Families in British Columbia Family description.
0495220181029-axymyiidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)