User Tools

Site Tools


0494420181029-idioglossa-la-gi

Idioglossa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Ditrysia
Liên họ (superfamilia) Gelechioidea
Họ (familia) Oecophoridae
Phân họ (subfamilia) Oecophorinae
Chi (genus) Idioglossa
Walsingham, 1881
Các loài

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa
  • Idiostoma Walsingham, 1882

Idioglossa là một chi bướm đêms of the Oecophoridae.

  • Idioglossa bigemma Walsingham, 1881
  • Idioglossa metallochrysa Turner, 1917
  • Idioglossa miraculosa Frey & Boll, 1878
  • Idioglossa triumphalis Meyrick, 1918
  • Dữ liệu liên quan tới Idioglossa tại Wikispecies
0494420181029-idioglossa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)