User Tools

Site Tools


0494020181029-bolitophila-la-gi

Bolitophila là một chi côn trùng còn tồn tại trong họ Bolitophilidae, chi hóa thạch còn lại là Mangas. Chi Bolitophila bao gồm khoảng 40 loài phân bố ở miền Cổ bắc và khoảng 20 loài miền Tân bắc, và 3 loài ở miền Ấn Độ - Mã Lai.

Phân chi Bolitophila[sửa | sửa mã nguồn]

Loài ở oloartic
Loài ở paleartic
 • Bolitophila austriaca MAYER, 1950. Châu Âu.
 • Bolitophila basicornis MAYER, 1951. Châu Âu.
 • Bolitophila caspersi PLASSMANN, 1987. Thụy Điển.
 • Bolitophila collarti TOLLET, 1943. Bỉ.
 • Bolitophila cooremani TOLLET, 1955. Bán đảo Balcan.
 • Bolitophila japonica OKADA, 1934. Nhật Bản.
 • Bolitophila lengersdorfi TOLLET, 1955. Bán đảo Balcan.
 • Bolitophila leruthi TOLLET, 1955. România.
 • Bolitophila miki MAYER, 1950. Áo, Thụy Điển.
 • Bolitophila saundersi CURTIS, 1836. Châu Âu, châu Á, Bắc Phi.
 • Bolitophila spinigera EDWARDS, 1925. Châu Âu.
 • Bolitophila tenella WINNERTZ, 1863. Từ châu Âu tới Nhật Bản.
Loài ở neartic
Loài ở oriental

Phân chi Cliopisa[sửa | sửa mã nguồn]

Loài ở oloartic
Loài ở paleartic
 • Bolitophila aperta LUNDSTROM, 1914. Bắc Âu.
 • Bolitophila bimaculata ZETTERSTEDT, 1838. Châu Âu.
 • Bolitophila bispinosa MAYER, 1951. Trung Âu.
 • Bolitophila doerrsteini PLASSMANN, 1988. Đức.
 • Bolitophila edwardsiana STACKELBERG, 1969. Châu Âu.
 • Bolitophila fumida EDWARDS, 1941. Châu Âu.
 • Bolitophila glabrata LOEW, 1869. Châu Âu.
 • Bolitophila glabratella MAYER, 1951. Châu Âu.
 • Bolitophila ingrica STACKELBERG, 1969. Châu Âu.
 • Bolitophila latipes TOLLET, 1943. Châu Âu.
 • Bolitophila limitis POLEVOI, 1996. Phần Lan.
 • Bolitophila luteola PLOTNIKOVA, 1962. Nga.
 • Bolitophila maculipennis WALKER, 1835 (syn. B. coronata MAYER, 1951). Châu Âu.
 • Bolitophila mayeri PLASSMANN, 1987. (syn. B. tarsata MAYER, 1951. Châu Âu.
 • Bolitophila melanoleuci POLEVOI, 1996. Nga.
 • Bolitophila modesta LACKSCHEWITZ, 1937. Châu Âu.
 • Bolitophila nigrolineata LANDROCK, 1912. Châu Âu.
 • Bolitophila obscurior STACKELBERG, 1969. Châu Âu.
 • Bolitophila occlusa EDWARDS, 1913. Từ châu Âu tới Nhật Bản.
 • Bolitophila pseudohybrida LANDROCK, 1912 (syn. B. triangulata EDWARDS, 1941). Châu Âu.
 • Bolitophila rectangulata LUNDSTROM, 1913. Từ châu Âu tới Nhật Bản.
 • Bolitophila rossica LANDROCK, 1912. Từ châu Âu tới Nhật Bản.
 • Bolitophila scherfi PLASSMANN, 1970. Châu Âu.
 • Bolitophila speleicola TOLLETT, 1955. Châu Âu.
 • Bolitophila subbimaculata ZAITZEV, 1994. Đông Xibia.
Loài ở neartic
 • Bolitophila acuta GARRETT, 1925. New York.
 • Bolitophila alberta GARRETT, 1937. Alberta.
 • Bolitophila bilobata GARRETT, 1925. British Columbia.
 • Bolitophila clavata GARRETT, 1925. British Columbia.
 • Bolitophila connectans GARRETT, 1925. British Columbia.
 • Bolitophila distus FISHER, 1937. New York.
 • Bolitophila dupla GARRETT, 1925 (syn. B. duplus GARRETT, 1925). British Columbia.
 • Bolitophila montana COQUILLETT, 1901. British Columbia, Đông Bắc Hoa Kỳ.
 • Bolitophila recurva GARRETT, 1925. Alberta.
 • Bolitophila subteresa GARRETT, 1925. British Columbia.
Loài ở oriental
0494020181029-bolitophila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)