User Tools

Site Tools


0493820181029-asilomorpha-la-gi

Asilomorpha
Bombyliid 7294.jpg
Lepidophora sp. (Bombyliidae) on Bidens laevis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Superfamilies
  • Asiloidea
  • Empidoidea
  • Nemestrinoidea

Asilomorpha là một cận bộ và là một nhóm lớn và đa dạng của bộ Hai cánh bao gồm các loài Brachycera khác Muscomorpha.

  • The Tree of Life Web Project: Brachycera

Phương tiện liên quan tới Asilomorpha tại Wikimedia Commons Dữ liệu liên quan tới Asilomorpha tại Wikispecies

0493820181029-asilomorpha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)