User Tools

Site Tools


0493320181029-ti-ng-b-c-th-i-la-gi

Tiếng Bắc Thái viết bằng chữ viết của mình, chữ Thái Tham

Tiếng Bắc Thái hay Tiếng miền Bắc Thái, Tiếng Lanna, Tiếng Kham Mueang (tiếng Bắc Thái: ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ phát âm tiếng Lào: [kam˧ mɯːəŋ˧], tiếng Thái: คำเมือง phát âm:[kʰam˧ mɯːəŋ˧]) là một ngôn ngữ của người Thái Yuan ở Lannathai, Thái Lan. Đây là một ngôn ngữ Thái, có quan hệ gần gũi với tiếng Thái và tiếng Lào. Tiếng Bắc Thái có xấp xỉ 6 triệu người nói, hầu hết sinh sống tại Thái Lan, một só nhỏ tại tây bắc của Lào.

Những người nói tiếng Bắc Thái thường được coi là Yuan với ý nghĩa khinh miệt. Họ thường gọi mình là kon mueang, Lannathai hay người Bắc Thái. Tiếng Bắc Thái tuy thế vẫn hay được gọi là Yuan để phân biệt chứ Thái Tham được sử dụng trong ngôn ngữ này, thứ chữ viết này có quan hệ gần gũi với chữ Thái Lue cổ và chữ tôn giáo Lào. Chữ Thái Tham có sự tương đồng với chữ Miến Điện và chữ Môn (tất cả đều xuất phát từ chữ Môn cổ)

Hầu hết các nhà ngôn ngữ học coi tiếng Bắc Thái có nhiều quan hệ gần gũi với tiếng Thái và các ngôn ngữ Chiang Saeng khác hơn là với tiếng Lào và các ngôn ngữ Lào-Phutai. Tiếng Bắc Thái tại Chiang Mai có 6 thanh điệu và có âm [ ɲ ] (nh) giống với tiếng Lào.

Tiếng Bắc Thái chia sẻ nhiều từ vựng với tiếng Thái chuẩn đặc biệt là các từ có tính khoa học, cả hai đều có các tiền tố và hậu tố mượn từ tiếng Phạn và tiếng Pali và cũng như tiếng Thái và tiếng Lào, tiếng Bắc Thái mượng nhiều từ ngữ từ tiếng Phạn và tiếng Pali.

  • [Khamjan, Mala (มาลา คำจันทร์). Kham Mueang Dictionary (พจนานุกรมคำเมือง). Chiang Mai: Bookworm, 2008. ISBN 978-974-8418-55-1.]
0493320181029-ti-ng-b-c-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)